فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه تحلیل مالی 2588-6193 1399 دکتر رضا داغانی
فصلنامه تحول اداری زمستان 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور
مجله تحول در علوم انسانی بهار و تابستان 1397 شورای تحول و ارتقا علوم انسانی
نشریه تدریس پژوهی 2476-5686 بهار 1400 دانشگاه کردستان
نشریه تربیت اسلامی 1735-4536 بهار 1400 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه تربیت پاسدار انقلاب اسلامی 2717-2740 بهار و تابستان 1400 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
مجله ترویج علم 2251-9033 پاییز و زمستان 1399 انجمن ترویج علم ایران
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری 2645-4477 تابستان 1400 انجمن آبخیزداری ایران
نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 2538-5097 بهار 1400 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مجله تصویر سلامت 2008-9058 پاییز 1400 مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مجله تعالی بالینی 2322-391x پاییز 1400 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فصلنامه تعالی حقوق تابستان 1400 دادسرای عمومی و انقلاب تهران
فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی 2583-2799 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
مجله تعامل انسان و اطلاعات 2423-7418 پاییز 1399 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه تعاون و روستا زمستان 1398 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
فصلنامه تعاون و کشاورزی 2008-5370 بهار 1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
فصلنامه تعلیم و تربیت 4133-1017 تابستان 1400 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 1727-3145 خرداد و تیر 1399 سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
فصلنامه تغذیه آبزیان 2383-4412 زمستان 1399 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 1735-4536 eISSN: 2588-4611
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-9058 eISSN: 2423-6640
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر جعفر صادق تبریزی
  سردبیر: دکتر وحیده زارع گاوگانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1400)
 • pISSN: 2322-391x eISSN: 2322-3936
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ بابامحمودی
  سردبیر: دکتر حمید محمدجعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (پاییز 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال