فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۴۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مراقبتهای بالینی 1394 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مجله مرتع 2008-0891 تابستان 1400 انجمن مرتعداری ایران
فصلنامه مرتع و آبخیزداری 2008-5044 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه مرتعداری 1395 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه مرمت و معماری ایران 2345-3850 پاییز 1399 دانشگاه هنر اصفهان
نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی زمستان 1399 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 2251-7065 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
نشریه مسائل اجتماعی ایران 2476-6933 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 3151-2588 بهار 1400 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مسکن و محیط روستا 2008-4994 بهار 1400 پژوهشکده سوانح طبیعی
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی 2008-1626 تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده 2251-6654 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه کردستان
دو فصلنامه مشاوره کاربردی 2251-7243 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه مشرق موعود 2423-7663 بهار 1400 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
فصلنامه مشکوه 1683-8033 زمستان 1399 بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
نشریه مصالح و سازه های بتنی 2538-5828 پاییز و زمستان 1399 انجمن علمی بتن ایران
نشریه مصباح الفقاهه 2676-458X بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله مطالعات آسیای جنوب غربی 2676-5330 بهار 1399 دکتر محمدتقی آذرشب
فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 2322-3766 بهار 1400 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
نشریه مطالعات آموزش زبان فارسی 2538-6042 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی - پرستاری به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر امیر جلالی
  سردبیر: دکتر کیقباد قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1394)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر غلامعلی حشمتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1395)
 • pISSN: 2423-7663
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
  مدیر مسئول و سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید مسعود پورسیدآقایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1400)
 • pISSN: 1683-8033
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمود مرویان حسینی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی رکنی یزدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 149 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال