فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۳۷۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مسکن و محیط روستا 2008-4994 بهار 1398 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مسکویه 2008-0859 تابستان 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مشاوره شغلی و سازمانی 2008-1626 تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مشاوره و روان درمانی خانواده 2251-6654 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه کردستان
مشاوره کاربردی 2251-7243 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
مشرق موعود 2423-7663 تابستان 1398 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
مشکوه 1683-8033 بهار 1398 بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
مصالح و سازه های بتنی 2538-5828 بهار و تابستان 1398 انجمن علمی بتن ایران
مطالعات آسیای جنوب غربی زمستان 1397 دکتر محمدتقی آذرشب
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 2322-3766 بهار 1398 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
مطالعات آموزش زبان فارسی 2538-6042 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی 2251-7995 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
مطالعات آموزش و یادگیری 2228-5075 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شیراز
مطالعات آموزشی نما 2322-5963 نیمسال دوم 1397 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فرهنگیان
مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان 2538-2926 زمستان 1397 دانشگاه الزهرا
مطالعات اجتماعی ایران 2008-3653 زمستان 1396 انجمن جامعه شناسی ایران
مطالعات اجتماعی گردشگری بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات ادبی متون اسلامی 2538-5704 پاییز 1397 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مطالعات ادبیات تطبیقی 2538- 5690 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
|
 • pISSN: 2008-4994
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محسن سرتیپی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 165 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-0859
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی امامی خویی
  سردبیر: دکتر اللهیار خلعتبری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (تابستان 1387)
 • pISSN: 1683-8033
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود مرویان حسینی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی رکنی یزدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 142 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-3766
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  سردبیر: دکتر سهراب شهابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (بهار 1398)
 • pISSN: 2538-6042
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: دکتر بهاءالدین اسکندری
  سردبیر: دکتر محمود مهرآوران
 • pISSN: 2538- 5690
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: دکتر مهدی ممتحن
  سردبیر: دکتر بهرام مقدادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال