فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۳۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 3151-2588 تابستان 1398 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
مسکن و محیط روستا 2008-4994 پاییز 1398 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مشاوره شغلی و سازمانی 2008-1626 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مشاوره و روان درمانی خانواده 2251-6654 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
مشاوره کاربردی 2251-7243 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مشرق موعود 2423-7663 پاییز 1398 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
مشکوه 1683-8033 تابستان 1398 بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
مصالح و سازه های بتنی 2538-5828 بهار و تابستان 1398 انجمن علمی بتن ایران
مطالعات آسیای جنوب غربی 2676-5330 تابستان 1398 دکتر محمدتقی آذرشب
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 2322-3766 تابستان 1398 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
مطالعات آموزش زبان فارسی 2538-6042 پاییز و زمستان 1396 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات آموزش و یادگیری 2228-5075 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شیراز
مطالعات آموزشی نما 2322-5963 نیمسال دوم 1397 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی بهار و تابستان 1398 دانشگاه فرهنگیان
مطالعات آینده پژوهی بهار 1393 سازمان بسیج اساتید استان مازندران
مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان 2538-2926 بهار 1398 دانشگاه الزهرا
مطالعات اجتماعی اقوام بهار و تابستان 1397 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات اجتماعی ایران 2008-3653 زمستان 1397 انجمن جامعه شناسی ایران
مطالعات اجتماعی گردشگری بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات ادبی متون اسلامی 2538-5704 پاییز 1397 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
|
 • pISSN: 2423-7663
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
  مدیر مسئول و سردبیر: سیدمسعود پورسیدآقایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1683-8033
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود مرویان حسینی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی رکنی یزدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 143 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال