فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف س)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ساخت شهر 1735-5141 پاییز 1393 صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1073-1562 زمستان 1399 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) 2383-1669 تابستان و پاییز 1397 سازمان نظام پزشکی مشهد
فصلنامه سازمان های بین المللی 2345-6701 پاییز 1399 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دو فصلنامه سازه و فولاد 1735-515x زمستان 1399 انجمن سازه های فولادی ایران
فصلنامه سالمند 1735-806x تابستان 1400 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
نشریه سالمندشناسی 2476-7301 بهار 1400 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مجله سامانه های سطوح آبگیر باران 2423-5970 بهار 1400 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
نشریه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق 2322-3146 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه صنعتی سهند
مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت 2322-2174 تابستان 1400 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فصلنامه سبک زندگی دینی زمستان 1394 پژوهشکده باقرالعلوم
مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 2008-2789 شهریور 1400 امید مجد
نشریه سپهر سیاست 2538-5674 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله سخن تاریخ 2383-1944 بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران 2322-5882 بهار 1400 انجمن برق آبی ایران
فصلنامه سراج منیر 2228-6616 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه سراج منیر زمستان 1398 موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)
فصلنامه سرامیک ایران 1735-3351 زمستان 1399 انجمن سرامیک ایران
نشریه جغرافیائی سرزمین بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه سفینه 1753-0689 بهار 1400 موسسه فرهنگی نبا مبین
|
 • pISSN: 1735-5141
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: دکتر فرشاد نوریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز 1393)
 • pISSN: 1735-806x
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
  سردبیر: دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2383-1944
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: دکتر نعمت الله صفری فروشانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-6616 eISSN: 2476-6070
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین بیات
  سردبیر: محمدکاظم شاکر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (تابستان 1398)
 • فصلنامه به زبان فارسی - عربی
  صاحب امتیاز: موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)
  مدیر مسئول: مهدی مکارم شیرازی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر حسین رجبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1753-0689
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر منصور پهلوان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 70 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال