فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف 2645-3843 پاییز 1399 جواد ساسانی
فصلنامه عرفان اسلامی 2008-0514 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نشریه عصب روانشناسی 2476-5023 پاییز 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه عصر آدینه زمستان 1397 سید مسعود پورسیدآقایی
نشریه عصر برق 3828-2588 پاییز 1399 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
نشریه عقل و دین 2588-381X پاییز و زمستان 1398 آیت الله دکتر احمد بهشتی
نشریه علامه 1735-9872 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
نشریه علم زبان 2423-7728 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه علم سنجی کاسپین 2423-4710 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی بابل
فصلنامه علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 زمستان 1398 انجمن سرامیک ایران
مجله علم و وکالت 2676-6353 پاییز 1398 کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
مجله علمی پژوهان 1029-4863 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی همدان
مجله علمی شیلات ایران 1026-1354 فروردین 1399 موسسه تحقیقات شیلات ایران
نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 2476-3594 زمستان 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه علوم آبزی پروری ایران 2322-5351 پاییز و زمستان 1399 انجمن آبزی پروری ایران
نشریه علوم اجتماعی 2008-1383 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-1162 بهار 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-7039 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
|
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر قربان علمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (زمستان 1399)
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2588-381X eISSN: 2588-431X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: آیت الله دکتر احمد بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایزدی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-9872
  دوفصلنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سید محمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 2676-6353
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر اسماعیل رحیمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-1162 eISSN: 2538-2772
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ذکایی
  سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال