فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ک)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 زمستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه کارآگاه 1735-272X پاییز 1399 پلیس آگاهی ناجا
نشریه کارافن 2382-9796 پاییز 1399 دانشگاه فنی و حرفه ای
مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
کارنامه متون ادبی دوره عراقی 2645-5781 تابستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله کاشان شناسی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه کاشان
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 زمستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 تابستان 1399 دانشگاه یزد
نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X بهار و تابستان 1399 دانشگاه یزد
نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
مجله کتاب قیم 2251-6026 بهار و تابستان 1399 دانشگاه میبد
فصلنامه کتاب نقد زمستان 1394 و بهار 1395 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دو فصلنامه کتاب و سنت بهار و تابستان 1395 دانشگاه قرآن و حدیث
فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی 1680-9637 زمستان 1399 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجله کتیبه میراث شیعه پاییز و زمستان 1399 محمد باقری
مجله کشاورزی بوم شناختی 2251-6824 1398 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
مجله کشتیرانی و فناوری دریایی 2476-3993 پاییز 1398 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
فصلنامه کلام اسلامی 2322-4592 بهار 1399 آیت الله العظمی جعفر سبحانی
مجله کلام حکمت 2676-5853 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • pISSN: 1735-272X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پلیس آگاهی ناجا
  مدیر مسئول: محمد قنبری
  سردبیر: دکتر غلامحسین بیابانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2382-9796 eISSN: 2538-4430
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
  سردبیر: دکتر نعمت الله عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2251-6824
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر اسکندر زند
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
 • pISSN: 2322-4592
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: آیت الله العظمی جعفر سبحانی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
  سردبیر: دکتر عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 113 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال