فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف س)

ردیف ۴۱ تا ۵۲ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سیاست دفاعی 1025-5087 پاییز 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
سیاست علم و فناوری 2008-0840 پاییز 1398 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سیاست گذاری اقتصادی 2008-0131 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی 2118-2383 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه الزهرا
سیاست متعالیه 2345-2676 تابستان 1398 انجمن مطالعات سیاسی حوزه
سیاست نامه علم و فناوری 2476-7220 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
سیاست های راهبردی و کلان 2345-2544 پاییز 1398 کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستگذاری عمومی 2538-5577 پاییز 1398 دانشگاه تهران
سیاستنامه مفید 2423-4656 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه مفید قم
سیاستهای مالی و اقتصادی 2345-3435 پاییز 1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی
سیره پژوهی اهل بیت 5682-2538 بهار و تابستان 1397 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سیره و سخن اهل بیت پاییز و زمستان 1395 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • pISSN: 1025-5087 eISSN: 2654-4971
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا شعبانی اصل
  سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2345-2676 eISSN: 2645-5811
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مطالعات سیاسی حوزه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-2544 eISSN: ?2345-2552
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
  مدیر مسئول: دکتر داوود دانش جعفری
  سردبیر: دکتر حسین علایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2538-5577 eISSN: 2538-5089?
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
  سردبیر: دکتر کیومرث اشتریان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال