فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۱۲۱ تا ۱۳۲ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2322-5254 پاییز 1400 دانشگاه تهران
نشریه معماری شناسی 2645-4270 تابستان 1400
فصلنامه مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه منابع طبیعی ایران 1316-1025 زمستان 1387 دانشگاه تهران
نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 پاییز 1400 دانشگاه تهران
نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 بهار 1400 دانشگاه تهران
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای تجسمی 2228-6039 تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال