به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۱۲۱ تا ۱۳۴ از ۱۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دوفصلنامه مطالعات سیاسی اجتماعی جهان 2251-7073 پاییز و زمستان 1392 دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه مطالعات علوم محیط زیست 2645-520X بهار 1399 شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2322-5254 زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه معماری شناسی 2645-4270 زمستان 1402 رضا علی پور
فصلنامه مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه منابع طبیعی ایران 1316-1025 زمستان 1387 دانشگاه تهران
نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 تابستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 بهار 1403 دانشگاه تهران
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 زمستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 بهار 1402 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی 2228-6039 زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 بهار 1403 دانشگاه تهران
نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه تهران
|
 • eISSN: 2645-520X
  فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - محیط زیست به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نورپور
  سردبیر: دکتر اصغر صدیق زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (بهار 1399)
 • pISSN: 2645-4270
  فصلنامه علوم پایه و فنی و مهندسی - معماری و شهرسازی
  صاحب امتیاز: رضا علی پور
  مدیر مسئول: احمد خزایی
  سردبیر: دکتر سمیه امیدواری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال