به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف T)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Tanaffos Respiration Journal 1735-0344 Autumn 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Teaching English as a Second Language Quarterly 2008-8191 Summer 2023 دانشگاه شیراز
Teaching English Language 2538-5488 Winter and Spring 2023 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Technical and Vocational Education زمستان 1395 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
The Journal of Tehran University Heart Center 1735-8620 Apr 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Textile Nano-bio Modification Mar 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal of Textiles and Polymers 2322-5203 Winter 2023 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
The Iranian Journal of Botany 1029-788X Spring and Summer 2023 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
The Modares Journal of Electrical Engineering 2228-527X زمستان 1395 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 Winter 2018 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics 2423-4761 Summer & Autumn 2021 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Summer and Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal of Theosophia Islamica 2783-3240 Winter and Spring 2021 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Thrita 2352-0612 Dec 2022 دکتر پروین پاسالار
Tobacco and Health 2783-4980 Jan 2023 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Journal Of Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
International Journal of Tourism، Culture and Spirituality 2588-6134 Winter and Spring 2021 دانشگاه علم و فرهنگ
Iranian Journal of Toxicology 2008-2967 Jul 2023 دانشگاه علوم پزشکی اراک
Traditional and Integrative Medicine 2476-5104 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Transactions on Combinatorics 2251-8657 Dec 2023 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2538-5488 eISSN: 2538-547
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارثمر
  سردبیر: دکتر حسن سودمندافشار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (Winter and Spring 2023)
 • pISSN: 2322-5203 eISSN: 2423-3390
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
  مدیر مسئول: علی اصغر اصغریان جدی
  سردبیر: دکتر مسعود لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2023)
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (Winter 2018)
 • pISSN: 2352-0612 eISSN: 2352-0620
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر پروین پاسالار
  سردبیر: دکتر سید بهنام الدین جامعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (Dec 2022)
 • pISSN: 2008-2967 eISSN: 2251-9459
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اراک
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد جمالیان
  سردبیر: دکتر حسن صلحی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 3 (Jul 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال