فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۲۲۱ تا ۲۳۲ از ۲۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی 2251-7626 زمستان 1395 و بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نشریه نگرش های نوین بازرگانی پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه هویت شهر 1735-9562 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
نشریه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان)
فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 1735-9562 eISSN: 2676-5489
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
  سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال