به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۳۰۱ تا ۳۲۰ از ۳۵۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش 2322-3103 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مجله مدیریت کسب و کار 2252-0104 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی 2783-5065 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
نشریه مطالعات ادبیات تطبیقی 2538- 5690 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
نشریه مطالعات اسلامی - ایرانی خانواده 2783-4158 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 2538-5968 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
نشریه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی 2980-8405 بهار و تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث 1735-8701 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران 2252-0686 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه مطالعات توسعه و مدیریت منابع 2981-1139 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نشریه مطالعات جامعه شناختی در ورزش 2821-109X بهار 1403 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری 3273-2345 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
نشریه مطالعات جامعه شناسی 2322-5661 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نشریه مطالعات حقوقی فضای مجازی ?2821-126X زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
نشریه مطالعات رسانه ای 2008-9619 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه مطالعات رفتاری در مدیریت 2008-9775 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فصلنامه مطالعات روابط بین الملل 2423-4974 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مطالعات زبان و ادبیات غنایی 2717-0896 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه مطالعات سیاسی 2008-3122 بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
نشریه مطالعات فضا و مکان 2980-9916 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
|
 • pISSN: 2252-0104 eISSN: 2383-2991
  فصلنامه مدیریت بازرگانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر میرفیض فلاح شمس
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال