فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تاریخ و سیره اهل بیت 2717-0195 بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
نشریه تاریخ و فرهنگ 2228-706X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخنامه اسلام 2717-1523 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی 2645-4491 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه زابل
فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
فصلنامه تازه های علوم شناختی 1561-4174 تابستان 1400 موسسه آموزش عالی علوم شناختی
نشریه دانش پژوهی تامل پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه تاملات اخلاقی 2676-4810 بهار 1400 دانشگاه زنجان
مجله تاملات فلسفی 3525-8222 بهار و تابستان 1400 دانشگاه زنجان
فصلنامه تامین اجتماعی 0781-1563 پاییز 1399 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
نشریه تامین مالی آموزش عالی تابستان 1398 دکتر اکبر فرجی ارمکی
نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 2008-4676 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 2774-0006 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
مجله تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X شهریور 1400 دانشگاه تهران
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 2345-2889 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه سمنان
فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی 2322-2409 تابستان 1400 دانشگاه گیلان
نشریه تحقیقات اسلامی 7402-1023 تابستان 1387 مهندس سید مصطفی میرسلیم
فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 2645-5730 بهار 1400 نهاد کتابخانه های عمومی کشور
فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 بهار 1399 دانشگاه تهران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال