فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف گ)

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی 2645-3525 Summer 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نشریه گردشگری شهری 2423-6926 پاییز 1398 دانشگاه تهران
نشریه گردشگری علم و فرهنگ 1397 دانشگاه علم و فرهنگ
نشریه گردشگری فرهنگ زمستان 1399 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
نشریه گردشگری و توسعه زمستان 1399 دانشگاه علم و فرهنگ
فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
نشریه گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
مجله گل و گیاهان زینتی 2676-5993 1396 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
نشریه گلجام 2008-2738 بهار و تابستان 1398 انجمن علمی فرش ایران
فصلنامه گلستان هنر بهار 1399 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه گنجینه اسناد 1023-3652 زمستان 1399 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه گوارش 2008-756x Winter 2021 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
فصلنامه گیاه پزشکی 2008-3114 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فصلنامه گیاه پزشکی 2588-5936 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه گیاه و زیست بوم 1735-7454 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران 1735-5028 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه گیاهان دارویی 1684-0240 زمستان 1399 جهاد دانشگاهی
نشریه گیاهان دانه روغنی 2251-8258 1391 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
|
 • pISSN: 2008-2738 eISSN: 2588-7351
  دوفصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1023-3652 eISSN: 2538-2268
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: غلامرضا عزیزی
  سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 120 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1684-0240
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر شمسعلی رضازاده
  سردبیر: دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2251-8258
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل فرجی
  سردبیر: دکتر علیرضا کیانی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 1 (1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال