فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف گ)

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه گردشگری شهری 2423-6926 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه گردشگری فرهنگ تابستان 1400 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
نشریه گردشگری و اوقات فراغت 1397 دانشگاه علم و فرهنگ
نشریه گردشگری و توسعه بهار 1400 دانشگاه علم و فرهنگ
فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
نشریه گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
نشریه گفتمان حقوقی بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله گل و گیاهان زینتی 2676-5993 بهار و تابستان 1399 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
نشریه گلجام 2008-2738 بهار و تابستان 1399 انجمن علمی فرش ایران
فصلنامه گلستان هنر تابستان 1399 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه گنجینه اسناد 1023-3652 بهار 1400 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه گوارش 2008-756x Spring 2021 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
فصلنامه گیاه پزشکی 2008-3114 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فصلنامه گیاه پزشکی 2588-5936 بهار 1400 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه گیاه و زیست بوم 1735-7454 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران 1735-5028 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه گیاهان دارویی 1684-0240 تابستان 1400 جهاد دانشگاهی
نشریه گیاهان دانه روغنی 2251-8258 پاییز و زمستان 1399 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
|
 • pISSN: 2008-2738 eISSN: 2588-7351
  دوفصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 1023-3652 eISSN: 2538-2268
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: غلامرضا عزیزی
  سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 121 (بهار 1400)
 • pISSN: 1684-0240
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارزادگان
  سردبیر: دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال