فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
برق و قدرت 1735-5648 تیر 1394 مهندس محمدحسین دهقان
بسپار 1563-1737 تیر 1398 مهندس تبسم علیزاد منیر
بسپار (علوم و صنایع پلیمر) 1563-1737 مرداد 1398 مهندس تبسم علیزاد منیر
بندر و دریا 1023-5957 مرداد 1398 سازمان بنادر و دریانوردی
به هنگام بهار 1398 علی شریفی قزوینی
بهساز انرژی پاییز و زمستان 1385 مهندس محمدعلی شریعتمداری
بهکام 1681-8970 خرداد 1389 موسسه فرهنگی هنری سرواد
بین المللی مهندسی حفاظت از حریق بهمن 1397 احمد غلامیان میراب
پردازش تیر و مرداد 1398 فاطمه کاظمی
پرواز 1683-6022 آبان 1390 علی اکبر کوکب زاده
پژوهش یار 1735-0476 تابستان 1390 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پمپ پاییز و زمستان 1396 شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
پنجره پاییز 1396 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
پیام آبادگران مرداد 1398 سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
پیام ایمنی 2008-3971 اردیبهشت 1395 دکتر همایون لاهیجانیان
پیام بهران 1394 شرکت نفت بهران (سهامی عام)
پیام پیارک پاییز و زمستان 1388 مجمع جهانی راه
پیام خانه تاسیسات یزدا آذر و دی 1392 مهندس رئوف کویلی
پیام دریا 1027-1058 تیر و مرداد 1398 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
پیام شمنا خرداد 1393 شرکت ملی نفتکش ایران
|
 • pISSN: 1563-1737
  دوماهنامه علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس تبسم علیزاد منیر
  سردبیر: دکتر سعید رستگار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 201 (تیر 1398)
 • pISSN: 1023-5957
  ماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان بنادر و دریانوردی
  مدیر مسئول و سردبیر: محمد ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 268 (مرداد 1398)
 • فصلنامه علمی - تخصصی دریایی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: علی شریفی قزوینی
  مدیر مسئول: ملک رضا ملک پور قربانی
  سردبیر: دکتر سعید کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 40 (بهار 1398)
 • pISSN: 1681-8970
  ماهنامه تخصصی صنایع غذایی ایران به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری سرواد
  مدیر مسئول: ناهید ایمانی تهرانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (خرداد 1389)
 • pISSN: 1683-6022
  ماهنامه خلبانی , هواپیما
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی اکبر کوکب زاده
  سردبیر: علیمحمد کوکب زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 176-177 (آبان 1390)
 • pISSN: 1735-0476
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر رضا حسنوی
  سردبیر: دکتر رسول خلیل زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1390)
 • فصلنامه فنی, آموزشی در زمینه طراحی, تولید و بهره برداری انواع پمپ
  صاحب امتیاز: شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
  مدیر مسئول: دکتر میربیوک احقاقی
  سردبیر: مهندس سیدبهزاد مبین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (پاییز و زمستان 1396)
 • فصلنامه علمی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
  مدیر مسئول: سیدمحمدعلی سبحانی
  سردبیر: امین مقومی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (پاییز 1396)
 • دوماهنامه علمی, فنی, در مورد روغنهای موتور
  صاحب امتیاز: شرکت نفت بهران (سهامی عام)
  مدیر مسئول: اسعد عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال