به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف H)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Health and Development Journal 2783-2821 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Health and Medical Research Journal 2821-1545 Oct 2022 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
Iranian Journal of Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Health Education and Health Promotion 2588-5715 Summer 2023 دانشگاه تربیت مدرس
Health in Emergencies and Disasters Quarterly 2345-4210 Spring 2024 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Journal of Health Literacy 2476-4827 Spring 2024 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
Journal of Health Management and Informatics 2322-1097 Jan 2023 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Health Nexus 1945-063X Spring 2024 دکتر مرتضی طاهری
International Journal of Health Policy and Management 2322-5939 Jan 2023 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Journal of Health Policy and Sustainable Health 2322-4533 Spring 2015 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Health Promotion Perspectives 2228-6497 Mar 2024 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Iranian Journal of Health Psychology 2588-4204 Summer 2023 دانشگاه پیام نور
Journal of Health Reports and Technology 4382-2383 Apr 2024 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Health Science Monitor Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Iranian Journal of Health Sciences 2322-553X Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Journal of Health Sciences and Surveillance System 2345-2218 Apr 2024 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Health Sciences and Technology 2588-4212 Apr 2018 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Journal of Health Scope 2251-8959 Feb 2024 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
International Journal of Health Studies 2423-6594 Jul-Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
Health Technology Assessment in Action 2645-3835 Nov 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • eISSN: 2821-1545
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
  مدیر مسئول: دکتر نبی جمعه زاده
  سردبیر: دکتر شکرالله سلمان زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Oct 2022)
 • eISSN: 2476-4827
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد واحدیان شاهرودی
  سردبیر: دکتر نوشین پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، Spring 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال