فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ی)

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه یاد بهار و تابستان 1398 بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
ماهنامه یاد یاران تیر 1383 بنیاد شهید انقلاب اسلامی
دوماهنامه یادمان آذر و دی 1388 شرکت یادمان سازه
مجله یاران امین تیر الی شهریور 1400 موسسه فرهنگی، هنری یاران امین جوان
فصلنامه یافته 1563-0773 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
نشریه یافته های نوین در زمین شناسی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 2228-5873 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
هفته یاقوت وطن مرداد 1392 مهندس احمد طبقچی
فصلنامه یاکریم پاییز 1388 دکتر امیر خیرخواه
فصلنامه یزد و یزدیها 2251-6662 خرداد و تیر 1400 الهه دهقان
|
  • دوماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
    صاحب امتیاز: شرکت یادمان سازه
    مدیر مسئول: سید حسین هادیانی
    سردبیر: سوسن اصغری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (آذر و دی 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال