فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف I)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Ichthyology 2383-1561 Mar 2021 انجمن ماهی شناسی ایران
Iranian journal of immunology 1735-1383 Winter 2021 انجمن ایموئولوژی و آلرژی ایران
Immunoregulation 2588-5200 Summer 2018 دانشگاه شاهد
Journal of Industrial and Systems Engineering 1735-8272 Summer 2021 انجمن مهندسی صنایع ایران
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization 2645-3517 Winter 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Industrial Engineering & Production Research 2008-4889 Mar 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Industrial Engineering and Management Studies 2476-308X Summer-Autumn 2019 مرکز مطالعات مدیریت ایران
International Journal of Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Industrial Strategic Management 2538-2756 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
Infection, Epidemiology And Medicine 2588-4107 Autumn 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Inflammatory Diseases 1561-3666 بهمن و اسفند 1399 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
International Journal Information and Communication Technology Research 2251-6107 Winter 2020 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
International Journal Of Information Science And Management 2008-8310 2020 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
International Journal of Information Security 2008-2045 Jan 2020 انجمن رمز ایران
Journal of Information Systems and Telecommunication 2322-1437 Winter 2021 جهاد دانشگاهی
Journal of Injury and Violence Research 2008-2053 Jul 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Inorganic Chemistry Research 2538-1865 Dec 2018 انجمن شیمی ایران
Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Mar 2020 انجمن حشره شناسی ایران
Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 2476-7263 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Interface, Thin Film and Low Dimension Systems 2645-4173 Summer-Autumn 2018 دانشگاه الزهرا
|
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Mar 2021)
 • pISSN: 2588-5200 eISSN: 2588-6088
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
  سردبیر: دکتر طوبی غضنفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (Summer 2018)
 • eISSN: 2538-1865
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید مقدم
  سردبیر: دکتر سید مسعود نبوی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Dec 2018)
 • pISSN: 2423-8112 eISSN: 2423-8112
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حشره شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر احد صحراگرد
  سردبیر: دکتر علی اصغر طالبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Mar 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال