فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ح)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه حاشیه بهمن 1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ماهنامه حافظ 1421-1735 مهر 1385
دو فصلنامه حدیث پژوهی 2008-6547 بهار و تابستان 1400 دانشگاه کاشان
مجله حدیث حوزه 2423-3285 پاییز و زمستان 1398 مرکز تخصصی علوم حدیث
مجله حدیث و اندیشه 2322-3820 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه قرآن و حدیث
ماهنامه حرارت و برودت 2251-6670 شهریور 1400 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
فصلنامه حرفه: هنرمند زمستان 1398 موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
فصلنامه حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
ماهنامه حریق 2008-207x بهمن 1398 فرشید نوروزخانی
نشریه حسابدار 1735-0530 بهار 1400 انجمن حسابداران خبره ایران
فصلنامه حسابدار رسمی خرداد 1400 جامعه ی حسابداران رسمی ایران
نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری 2476-7166 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
نشریه حسابداری دولتی 2423-4613 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
نشریه حسابداری سلامت 2252-0473 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مجله حسابداری مدیریت 2228-5938 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی 2717-3135 تابستان 1400 دکتر مهدی فرجی
نشریه حسابداری و منافع اجتماعی 2783-2414 تابستان 1400 دانشگاه الزهرا
دو ماهنامه حسابرس 1562-3378 خرداد و تیر 1400 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
نشریه حسابرسان داخلی 1396 انجمن حسابرسان داخلی ایران
فصلنامه حسابرسی فناوری اطلاعات 2383-2452 1396 دکتر سید محسن هاشمی
|
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: علی اصغر سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (بهمن 1391)
 • pISSN: 1421-1735
  ماهنامه پژوهشی - اطلاع رسانی - در زمینه ی ایران شناسی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید حسن امین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (مهر 1385)
 • pISSN: 2423-3285 eISSN: 2423-3285
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز تخصصی علوم حدیث
  مدیر مسئول: حجت الاسلام سیدهاشم حسینی بوشهری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر مهدی غلامعلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-6670
  ماهنامه خبری, تحلیلی, اطلاع رسانی, آموزشی و پژوهشی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 133 (شهریور 1400)
 • فصلنامه هنرهای تصویری (عکاسی, نقاشی, هنرجدید و نویسنده)
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
  مدیر مسئول: ایمان افسریان
  سردبیر: زیرنظر شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سید نصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 1735-0530
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی تقوی
  سردبیر: دکتر محسن قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 336 (بهار 1400)
 • pISSN: 2228-5938 eISSN: 2322-1321
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال