فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ش)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه شارستان تابستان و پاییز 1395 مینو اسماعیل زاده
فصلنامه شاهد اندیشه 2676-6477 پاییز 1398 بنیاد شهید و امور ایثارگران
ماهنامه شاهد جوان اسفند 1399 بنیاد شهید و امور ایثارگران
ماهنامه شاهد نوجوان فروردین و اردیبهشت 1400 بنیاد شهید و امور ایثارگران
ماهنامه شاهد کودک آذر و دی 1399 بنیاد شهید و امور ایثارگران
ماهنامه شاهد یاران فروردین و اردیبهشت 1400 بنیاد شهید و امور ایثارگران
ماهنامه شباک 2476-3667 بهمن 1399 دکتر امیرحسین یوسفی
بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
ماهنامه شبکه شهریور 1400 هرمز پوررستمی
فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی 2383-370X زمستان 1395 دانشگاه خلیج فارس
مجله شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
ماهنامه شطرنج خرداد 1399 سید محمدکاظم مرتضوی یزدی
فصلنامه شعر 5050-1023 تیر ماه 1387 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب) 2008-8183 بهار 1400 دانشگاه شیراز
فصلنامه شعله بهار 1391 انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت اهواز
نشریه شفای دل 3894-2645 بهار و تابستان 1400 دکتر فتانه قملاقی
فصلنامه شفق بهار 1385 دکتر مهدی سیدآبادی
ماهنامه شمس تیر 1385 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
ماهنامه شمس مهر و آبان 1391 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
فصلنامه شمیم معرفت تابستان 1395 سازمان بسیج مستضعفین
|
 • pISSN: 2676-6477 eISSN: 2676-6485
  فصلنامه فرهنگی و پژوهشی
  صاحب امتیاز: بنیاد شهید و امور ایثارگران
  مدیر مسئول: رحیم نریمانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر احمدعلی قانع
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز 1398)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر رحمان عشریه
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر علی نصیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
 • pISSN: 5050-1023
  فصلنامه فرهنگی, شعر
  صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر حسن بنیانیان
  سردبیر: مصطفی محدثی خراسانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (تیر ماه 1387)
 • فصلنامه علمی تخصصی شیمی و نفت
  صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت اهواز
  مدیر مسئول: مهندس فرشید محمودی
  سردبیر: مهندس مسعود بهاور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 6 (بهار 1391)
 • فصلنامه علمی, تحقیقاتی, فرهنگی, مذهبی, سیاسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مهدی سیدآبادی
  سردبیر: مهندس سارا زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (بهار 1385)
 • ماهنامه آموزشی, خبری, تحلیلی (فنی مهندسی)
  صاحب امتیاز: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
  مدیر مسئول: دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی
  سردبیر: عزت الله فیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87-88 (مهر و آبان 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال