به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Acta Medica Iranica 0044-6025 Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Air Pollution and Health 2476-3071 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Feb 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Anesthesiology and Critical Care 2423-5849 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Neuroscience 2322-5769 Apr 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Arthropod-Borne Diseases 2322-1984 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Auditory and Vestibular Research 2423-480X Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Biostatistics and Epidemiology 2383-420X Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Case Reports in Clinical Practice 2538-2683 Sep-Oct 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Current Journal of Neurology 2008-384X Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences 2008-2231 2012 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering 2052-336X Autumn 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Family and Reproductive Health 1735-8949 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Food Safety and Hygiene Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Biomedical Technologies 2345-5837 Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Dentistry 2008-2185 Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 0044-6025 eISSN: 1735-9694
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمد جوادیان
  سردبیر: دکتر احمدرضا دهپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال شصت و یکم شماره 9 (Sep 2023)
 • eISSN: 2322-5769
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید حسن امامی رضوی
  سردبیر: دکتر مجید سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Apr 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال