فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف گ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه گاما 1735-1286 بهار 1394 امیر آقامحمدی
ماهنامه گذار مهر 1392 سید باقر ذکی اسکویی
فصلنامه گرافیک و چاپ زمستان 1387 بهرام عفراوی
ماهنامه گردشگر اردیبهشت و خرداد 1388 حمید عباسی بنهنگی
دو ماهنامه گردشگری 2008-5559 1392 محمدرضا رجبی
ماهنامه گردشگری خاورمیانه مهر 1388 مهدی داورزی
نشریه گردشگری شهری 2423-6926 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه گردشگری فرهنگ تابستان 1400 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
نشریه گردشگری و اوقات فراغت 1397 دانشگاه علم و فرهنگ
نشریه گردشگری و توسعه بهار 1400 دانشگاه علم و فرهنگ
فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
ماهنامه گزارش 1021-450X خرداد، تیر و مرداد 1397 مهندس ابوالقاسم گل باف
هفته نامه گزارش بازار میلاد علمی انواری
ماهنامه گزارش بورس اسفند 1396 بهزاد رنجبر پیرستی
نشریه گزارش زبان فارسی شهریور 1400 مهندس محمدحسین دهقان
فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 1735-0549 پاییز و زمستان 1399 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
ماهنامه گزارش موسیقی اسفند 1397 - فروردین 1398 موسسه فرهنگی موسیقی ارغنون
نشریه گزارش میراث بهار و تابستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
دو ماهنامه گزیده ای از تازه های پزشکی (بیماریهای داخلی و کودکان) 1024-865X مرداد 1398 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
دو ماهنامه گزیده ای از تازه های پزشکی (جراحی عمومی و تخصصی) 1024-865x خرداد 1399 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
|
  • pISSN: 2008-5559
    دوماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا رجبی
    سردبیر: محسن دل شکیب
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال