فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله ماشین 1024-4359 شهریور 1400 سید فخرالدین شبیری
نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر 2383-1197 بهار 1400 انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
نشریه ماشین سنگین محمد زندی کریمی
دو فصلنامه ماشین های کشاورزی 2228-6829 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
ماهنامه ماما 2252-0295 اردیبهشت 1392 پگاه عبادی
فصلنامه ماهور 1561-1469 بهار 1399 موسسه فرهنگی، هنری ماهور
نشریه ماهیان دریایی پاییز و زمستان 1399 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی 2251-6272 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی 2538-5666 بهار و تابستان 1400 انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
ماهنامه مبدا نقش اسفند 1391 مجید خسروی
ماهنامه مبدل گرمایی 1735-7969 شهریور 1400 مهندس خشایار شکیبی
ماهنامه مبلغان اردیبهشت و خرداد 1400 اداره کل فرهنگ، هنر و رسانه حوزه های علمیه
نشریه متافیزیک 2008-8086 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه متن پژوهی ادبی 1735-1170 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه مجازه (مطالعات دین و فضای مجازی) تابستان و پاییز 1398 اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما
فصلنامه مجلس و راهبرد 2322-1860 تابستان 1400 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مجله اقتصادی مهر و آبان 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 2008-2487 پاییز و زمستان 1389 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله زبان و ادبیات عربی 2008-7217 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد زندی کریمی
  سردبیر: دکتر امین امینی
 • pISSN: 1561-1469
  فصلنامه موسیقی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، هنری ماهور
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد موسوی
  سردبیر: ساسان فاطمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال