فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف D)

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences 2008-2231 2012 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Dental Biomaterials 2383-3971 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Dental Clinical and Experimental Journal 2423-7574 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Dental Hypotheses 2155-8213 Mar 2020 دکتر جعفر کلاهی کازرانی
Journal of Dental Materials and Techniques 2322-4150 Winter 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dental Research Journal 2008-0255 Jul-Aug 2021 دکتر سید امیر موسوی
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2008-210X Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Dental School 4351-2645 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Dentistry 2345-6485 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2251-7847 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Iranian Journal Of Dermatology 0021-082x Winter 2021 انجمن متخصصین بیماری های پوست ایران
Desert 2008-0875 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Diabetes and Obesity 2008-6792 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
International Journal of Digital Content Management 2717-3305 Autumn 2020 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Disaster and Emergency Research 2588-6150 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
DIscourse Spring 2020 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
Journal of Disease and Diagnosis 2717-3232 2019 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Journal of Iranian Distance Education 2588-4476 Spring 2020 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 2383-3971
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا آذر
  سردبیر: دکتر باربد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سید کاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و چهارم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2588-6150
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود میرزایی
  سردبیر: دکتر محمدرضا خواجه امینیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2020)
 • فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
  مدیر مسئول: دکتر محمود سریع القلم
  سردبیر: دکتر سید حسین موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و یکم شماره 1 (Spring 2020)
 • pISSN: 2717-3232 eISSN: 2251-8304
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  مدیر مسئول: دکتر افسانه کرمستجی
  سردبیر: دکتر حسام علیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال