به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ز)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه زئونوزها (بیماری های مشترک) 1735-8116 پاییز 1392 دکتر فریدون امینی
ماهنامه زائر 1561-2511 اسفند 1396- فروردین و اردیبهشت 1397 موسسه فرهنگی قدس
نشریه زبان پژوهی 2008-8833 زمستان 1402 دانشگاه الزهرا
نشریه زبان شناخت 2099-8002 پاییز و زمستان 1402 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 زمستان 1402 دانشگاه پیام نور
مجله زبان شناسی گویش های ایرانی 2538-3574 بهار و تابستان 1402 دانشگاه شیراز
نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی بهار و تابستان 1402 دانشگاه گیلان
نشریه زبان و ادب فارسی 2251-7979 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تبریز
نشریه زبان و ادب فارسی 2008-899x زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مجله زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه خوارزمی
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه زبان و زبان شناسی 2322-3847 بهار و تابستان 1402 انجمن زبان شناسی ایران
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 پاییز و زمستان 1401 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه زبان کاوی کاربردی 2980-9304 Autumn 2023پاییز 1402 موسسه غیر تجاری بنیان پویا پژوه اندیشه
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه زراعت دیم ایران 2345-203X بهار و تابستان 1402 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ماهنامه زراعت و دام بهمن و اسفند 1394 مهندس نوید نخعی
نشریه زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 زمستان 1402 دانشگاه تربت حیدریه
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قطره
  سردبیر: دکتر ماندانا نوربخش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال