به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف E)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Earth and statistics 2980-9339 Summer 2022 دانشگاه صنعتی اراک
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 July 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Echo of Islam 0775-1019 2015 بنیاد اندیشه اسلامی
Iranian Journal of Economic Studies 2322-1402 Winter and Spring 2022 دانشگاه شیراز
International Journal of Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
ECOPERSIA 2322-2700 Summer 2023 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Education and Health Promotion 2319-6440 Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Journal of Education Experiences 2588-5731 Winter and Spring 2023 دکتر علی اصغر ماشینچی
Iranian Journal of Educational Research 1735-563X Spring 2023 دانشگاه هرمزگان
Educational Research in Medical Sciences 2252-0465 Dec 2022 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Iranian Journal of Educational Sociology 3460-2645 Jun 2023 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
Elderly Health Journal 2423-6179 Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Summer-Autumn 2023 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 2322-3952 Summer-Autumn 2023 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 2383-3890 Sep 2023 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Electrical Engineering 2008-7799 پاییز 1402 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Journal of Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Emergency Practice and Trauma 2383-4544 Winter-Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Journal of Emerging Research Topics in Electrical and Electronics Engineering دانشگاه رازی کرمانشاه
|
 • eISSN: 2980-9339
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اراک
  مدیر مسئول: مصطفی یوسفی راد
  سردبیر: دکتر محمدحسین قبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Summer 2022)
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 3 (July 2023)
 • pISSN: 0775-1019
  ماهنامه سیاسی, فرهنگی, اجتماعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: بنیاد اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا آزادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 254 (2015)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: دکتر سید حمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Summer 2023)
 • pISSN: 3460-2645
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
  مدیر مسئول: دکتر بیژن زارع
  سردبیر: فروزنده جعفرزاده پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Jun 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال