فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف خ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه خاطرات سیاسی بهار 1400 احمد حکیمی پور
دو هفته نامه خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
ماهنامه خانه تاسیسات 2252-049x تیر 1399 مهندس رامین تابان
نشریه خانه خوبان تیر 1400 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه خانه عمران پاییز و زمستان 1390 مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف
فصلنامه خانه و دفترکار 1391 فخری ناصری
ماهنامه خانواده مهر 1391 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه خانواده پژوهی 1735-8442 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه خانواده درمانی کاربردی 2717-2430 تابستان 1400 انجمن ایرانی مطالعات زنان
نشریه خانواده و بهداشت 2322-3605 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
فصلنامه خانواده و پژوهش بهار 1400 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
نشریه خانواده و سلامت جنسی زمستان 1398 موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
فصلنامه خاور سبز بهار 1394 مهندس مسعود شکیباصفت
دوماهنامه خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
نشریه خبرنامه انجمن آمار ایران زمستان 1399 انجمن آمار ایران
خبرنامه انجمن انرژی ایران آذر 1387 انجمن انرژی ایران
خبرنامه انجمن ریاضی ایران بهار و تابستان 1399 انجمن ریاضی ایران
خبرنامه انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران شهریور 1389 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
خبرنامه سمت (ضمیمه سخن سمت) تیر 1385 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهر 1382 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
|
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 139 (تیر 1400)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: سید محمدرضا واحدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (مهر 1391)
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال