فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله حقوقی عدالت آرا 1735-4471 1394 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف 2645-3843 بهار 1400 جواد ساسانی
فصلنامه عرفان اسلامی 2008-0514 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ماهنامه عروسک سخنگو اردیبهشت و خرداد 1399 زهرا نعیمی
ماهنامه عشق و خلاقیت آبان 1396 موسسه سایه سرافراز عشق
نشریه عصب روانشناسی 2476-5023 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه عصر آدینه زمستان 1397 حجت الاسلام دکتر سید مسعود پورسیدآقایی
فصلنامه عصر ارتباطات پاییز 1391 انجمن علمی ارتباطات
ماهنامه عصر اندیشه شهریور 1400 محمد مهدی دانی
ماهنامه عصر انرژی آبان و آذر 1394 دکتر مرتضی یوسفی
نشریه عصر برق 3828-2588 تابستان 1400 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
نشریه عصر تراکنش شهریور 1400 موسسه شبکه عصر تراکنش
مجله عصر شبکه 1394 مهدی بگلری
ماهنامه عصر فاوا خرداد الی تیر 1400 دکتر احمد عدالت
فصلنامه عصر مدیریت دی 1390 شهلا حاجی علی لاریجی
ماهنامه عصر کیفیت 1735-5559 فروردین 1399 دکتر بهرام جلوداری ممقانی
ماهنامه عصر کیمیاگری اردیبهشت 1396 مهدی قدیری
فصلنامه عطارنامه زمستان 1390 محمدهادی عطارنژاد
نشریه عقل و دین 2588-381X بهار و تابستان 1399 آیت الله دکتر احمد بهشتی
|
 • pISSN: 1735-4471
  دوفصلنامه حقوقی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
  مدیر مسئول: دکتر محمدیار ارشدی
  سردبیر: دکتر علی یار ارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23-24 (1394)
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر قربان علمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (تابستان 1400)
 • فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حجت الاسلام دکتر سید مسعود پورسیدآقایی
  سردبیر: دکتر سید رضی موسوی گیلانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1397)
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2588-381X eISSN: 2588-431X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: آیت الله دکتر احمد بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایزدی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (بهار و تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال