فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ط)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه طاق آذر و دی 1393 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
فصلنامه طب اعتیاد 2345-2285 بهار و تابستان 1395 دکتر حامد اختیاری
فصلنامه طب انتظامی 2228-6241 بهار 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا)
مجله طب اورژانس ایران بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجله طب پیشگیری 2423-429x زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
فصلنامه طب توانبخشی 2251-8401 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه طب جانباز 2008-2622 پاییز 1399 پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
مجله طب جنوب 1735-6954 فروردین و اردیبهشت 1399 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
فصلنامه طب در ورزش بهار و تابستان 1399 فدراسیون پزشکی، ورزشی جمهوری اسلامی ایران
مجله طب دریا 6051-2076 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
فصلنامه طب سنتی 1396 دکتر احمد کریمی
مجله طب سنتی اسلام و ایران 2008-8574 تابستان 1399 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه طب مکمل 2228-5091 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی اراک
مجله طب نظامی 1735-1537 اردیبهشت 1400 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
فصلنامه طب و تزکیه 1608-2397 زمستان 1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فصلنامه طب کار 2251-7189 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ماهنامه طبیب مردم 4211-1684 آبان و آذر 1385 دکتر فرهاد تیمورزاده
نشریه طبیعت ایران 2538-4880 خرداد و تیر 1400 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فصلنامه طبیعت گردی اسفند 1390 نادر برزگر
دو ماهنامه طبیعت گردی و گردشگری مرداد و شهریور 1396 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
|
 • ماهنامه آموزشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
  مدیر مسئول: مهندس محمدرضا رئیسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89-90 (آذر و دی 1393)
 • pISSN: 2228-6241 eISSN: 3483-2383
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا)
  مدیر مسئول: محمدرضا حسینی آباجلو
  سردبیر: دکتر هادی شیرزاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (بهار 1399)
 • pISSN: 2251-8401 eISSN: 2252-0414
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محمد قاسمی برومند
  سردبیر: دکتر خسرو خادمی کلانتری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-2622 eISSN: 2008-2630
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر رحمت الله حافظی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2251-7189 eISSN: 2251-8274
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر سید جلیل میرمحمدی
  سردبیر: دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال