فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ژ)

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1735-5095 بهار 1399 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص)
مجله ژئوفیزیک ایران 2008-0336 زمستان 1399 انجمن ژئوفیزیک ایران
فصلنامه ژنتیک نوین 2008-4439 زمستان 1399 انجمن ژنتیک ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال