فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ژ)

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1735-5095 بهار 1399 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص)
مجله ژئوفیزیک ایران 2008-0336 تابستان 1400 انجمن ژئوفیزیک ایران
مجله ژئومکانیک نفت 2538-4651 زمستان 1398 انجمن ژئومکانیک نفت ایران
فصلنامه ژنتیک نوین 2008-4439 پاییز 1400 انجمن ژنتیک ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال