فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف چ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه چاپ سه بعدی 2423-5709 مهر و آبان 1396 مهندس شهرام اتفاق
ماهنامه چاپ و تبلیغات آبان 1398 محبوبه رضایی موید
نشریه چاپ و نشر 1735-6431 مرداد 1400 احمد سمیعی
نشریه چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا
مجله چاپ کارتن و بسته بندی نیمه اول دی 1392 امیرسعید نقی زاده سهی
نشریه چامه اردیبهشت و خرداد 1400 محمدصادق رحمانیان
ماهنامه چدن و فولاد آبان و آذر 1398 مهندس جعفر نیکنام مطلق
نشریه چراغ امید دی 1399 علی شاملو محمودی
ماهنامه چراغ روشن دی 1399 علی شاملو محمودی
ماهنامه چرخ و فلک آذر 1388
ماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگی شهریور 1387 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
دو ماهنامه چشم انداز ایران تیر و مرداد 1400 لطف الله میثمی
نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 2645-4572 پاییز 1400 سعید شیپوریان
فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی 2251-6050 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی 2251-6069 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 2251-9874 تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی 2645-4637 بهار 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه چشم انداز مطالعات شهری و روستایی بهار 1400 دانشگاه زنجان
فصلنامه چشم پزشکی بهار 1388 زیرنظر کمیته نشریات مرکز تحقیقات چشم
مجله چشم پزشکی بینا 1026-6399 بهار 1400 بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
|
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال