فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ک)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه کار و جامعه اسفند 1399 موسسه کار و تامین اجتماعی
ماهنامه کارآفرین تابستان 1400 انجمن مدیران صنایع
ماهنامه کارآفرین ناب 2008-4382 بهمن 1398 دکتر محمدرضا زارع یکتا
ماهنامه کارآفرینان امیرکبیر 1735-2169 آذر 1398 مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
نشریه کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 پاییز 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه کارآفرینی و صنعت غذا تیر 1400 دکتر محمد حسینی
فصلنامه کارآگاه 1735-272X بهار 1400 پلیس آگاهی ناجا
نشریه کارافن 2382-9796 بهار 1400 دانشگاه فنی و حرفه ای
ماهنامه کاربران دی 1393 مهندس اسکندر سعادت خامنه
مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
دو ماهنامه کارشناس مرداد و شهریور 1388 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
کارنامه متون ادبی دوره عراقی 2645-5781 زمستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه کاروان مهر پاییز 1399 فرزانه قوجلو
نشریه کاسپین امروز تابستان 1400 مهندس حمیدرضا شوشتریان
مجله کاشان شناسی پاییز و زمستان 1399 دانشگاه کاشان
ماهنامه کافه هنر شهریور 1395 سعید حاجی پروانه
فصلنامه کامپوزیت بهار 1395 موسسه کامپوزیت ایران
ماهنامه کامپیوتر جوان بهمن 1390 مهندس عباس ذوقی پور
ماهنامه کانون 2008-2851 بهار 1400 کانون سردفتران و دفتریاران
|
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی ,پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیران صنایع
  مدیر مسئول: دکتر رمضانعلی رویایی
  سردبیر: محمدصادق جنان صفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 145 (تابستان 1400)
 • pISSN: 1735-272X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پلیس آگاهی ناجا
  مدیر مسئول: محمد قنبری
  سردبیر: دکتر عبدالله هندیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (بهار 1400)
 • pISSN: 2382-9796 eISSN: 2538-4430
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
  سردبیر: دکتر نعمت الله عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1400)
 • ماهنامه اطلاع رسانی ,علمی و اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس اسکندر سعادت خامنه
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (دی 1393)
 • فصلنامه علمی - اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه کامپوزیت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمودمهرداد شکریه
  سردبیر: دکتر علیرضا خاوندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (بهار 1395)
 • pISSN: 2008-2851
  ماهنامه خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: کانون سردفتران و دفتریاران
  مدیر مسئول: محمدرضا دشتی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 175-176 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال