به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه اصفهان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Research on English Language 2252-0198 Jan 2023 دانشگاه اصفهان
Journal of Computing and Security 2322-4460 Winter and Spring 2023 دانشگاه اصفهان
Gas Processing Journal 2322-3251 Winter 2022 دانشگاه اصفهان
International Economics Studies 2008-9643 Summer and Autumn 2021 دانشگاه اصفهان
International Journal of Group Theory 2251-7650 Dec 2022 دانشگاه اصفهان
Journal of Safavid Studies Apr 2022 دانشگاه اصفهان
Transactions on Combinatorics 2251-8657 Dec 2023 دانشگاه اصفهان
نشریه اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه اصفهان
مجله الهیات تطبیقی 2008-9651 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه اصفهان
نشریه بحوث فی اللغه العربیه 2008-6466 بهار و تابستان 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 بهار 1402 دانشگاه اصفهان
نشریه پترولوژی 2228-5210 بهار 1402 دانشگاه اصفهان
پژوهش نامه روانشناسی مثبت 2476-4248 بهار 1402 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) 3130-2008 بهار و تابستان 1401 انجمن ترویج ادب فارسی
فصلنامه پژوهش های تاریخی 2008-6253 تابستان 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 زمستان 1401 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی 2008-7691 پاییز 1401 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 1453-2322 زمستان 1401 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های زبان شناختی قرآن 2423-3889 Spring -Summer 2022 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های زبان شناسی 2008-6261 بهار و تابستان 1402 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدصادق حاتمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2022)
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (بهار 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال