فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف آ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آب و توسعه پایدار 2423-5474 زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه آب و خاک 2008-4757 خرداد و تیر 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله آب و فاضلاب 1024-5936 فروردین و اردیبهشت 1400 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
فصلنامه آب و محیط زیست 1028-3056 زمستان 1389 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مجله آبخوان و قنات 2588-3852 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بیرجند
فصلنامه آبزی پرور 3201-1683 پاییز 1386 سازمان شیلات ایران
فصلنامه آبزیان زینتی 2423-4575 زمستان 1398 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
مجله آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 بهمن و اسفند 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
ماهنامه آتی نگر اسفند 1393
فصلنامه آذربایجان پژوهی 2676-6396 پاییز 1399 دکتر حمید سفیدگر شهانقی
نشریه آراء 2717-1841 بهار 1399 دادگستری کل استان اصفهان
ماهنامه آرد و نان خرداد 1397 دکتر لطفعلی بخشی
فصلنامه آرشیو توانبخشی 2538-6247 زمستان 1399 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
فصلنامه آرشیو ملی زمستان 1397 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
ماهنامه آریانا گردشگر دی 1389 شرکت آریانا گردشگر پاسارگاد
ماهنامه آزما دی و نیمه اول بهمن 1399 ندا عابد
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص 2252-066x زمستان 1399 انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
نشریه آسان سفر سید مهدی امیری دشت بیاض
ماهنامه آسمان شب 2008-7152 فروردین 1395 حمیدرضا کریم پور
فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان 2345-4369 تابستان 1393 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
|
 • pISSN: 1028-3056
  فصلنامه فنی مهندسی, کلیات علوم, فرهنگی, اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
  مدیر مسئول: مدیرعامل و رییس هیات مدیره
  سردبیر: مهندس مجید قنادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (زمستان 1389)
 • ماهنامه گردشگری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت آریانا گردشگر پاسارگاد
  مدیر مسئول: سید علیرضا کاظمی دولابی
  سردبیر: محسن قانع بصیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (دی 1389)
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید مهدی امیری دشت بیاض
  سردبیر: محمدعلی علی نژاد
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال