فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات جامعه المصطفی العالمیه

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Multidisciplinary and Interreligious Pure Life 2676-7619 Spring 2021 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه افق های نو در فقه سیاسی پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه المصطفی پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله اندیشه مذاهب اسلامی پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه اندیشه های قرآنی پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه پرتو خرد پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده 2538-6190 زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده 2676-5845 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله پژوهش های روان شناسی اسلامی 2717-0608 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه پژوهش های منطقه ای زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی بهار و تابستان 1394 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی 1735-0360 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه کلام پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله پژوهشهای فقهی زنان و خانواده پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
تاریخنامه اسلام 2717-1523 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه دانش پژوهی تامل پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مجله تحقیقات قرآنی و حدیثی پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • eISSN: 2676-7619
  فصلنامه مطالعات تطبیقی ادیان ابراهیمی در حوزه دین و زندگی به زبان فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، آذری
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: دکتر محسن قنبری آلانق
  سردبیر: محسن ملک افضلی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (Spring 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال