به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف C)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۹۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Cancer Management 2008-2398 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Canon Journal of Medicine 2676-5446 Winter 2019 دکتر محمدحسین خسروی
Journal of Cardio -Thoracic Medicine 2345-2447 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 2008-5117 Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Cardiovascular Biomedicine Journal 2783-297X Summer and Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
International Journal of Cardiovascular Practice 2345-3192 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Cardiovascular Research Journal 2251-9130 Dec 2022 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Caring Sciences 2251-9920 Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Case Reports in Clinical Practice 2538-2683 Jan-Feb 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Case Reports in Practice 2322-5041 Oct 2019 دکتر محمدباقر اولیا
Caspian Journal of Dental Research 2251-9890 Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Environmental Sciences 1753-3033 Summer 2023 دانشگاه گیلان
Caspian Journal of Health Research 2423-8171 Jul 2023 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Internal Medicine 2008-6164 Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Mathematical Sciences 2676-7260 Summer Autumn 2022 دانشگاه مازندران
Caspian Journal of Neurological Sciences 2383-4307 Jul 2023 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Pediatrics 2423-4729 Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Reproductive Medicine 2423-5660 Summer-Autumn 2022 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Iranian Journal of Catalysis 2252-0236 Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Journal of Catalyst and Reaction Engineering دانشگاه رازی کرمانشاه
|
 • eISSN: 2251-9920
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر وحید زمان زاده
  سردبیر: دکتر لیلا ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 2 (Jun 2023)
 • pISSN: 2383-4307 eISSN: 2423-4818
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علی محمدزاده جوریابی
  سردبیر: دکتر عالیا صابری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (Jul 2023)
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Spring 2023)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه رازی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر فرشاد رحیم پور
  سردبیر: شهرام شریف نیا

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال