به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف F)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Family and Reproductive Health 1735-8949 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Family Centered Health Care 2821-241X Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Family Relations Studies Jan 2023 دانشگاه محقق اردبیلی
Journal of Family, Gender and Society دانشگاه ادیان و مذاهب
International Journal Of Fertility and Sterility 2008-076x Apr-Jun 2024 جهاد دانشگاهی
Journal of Fertility, Gynecology and Andrology 2772-8870 Dec 2023 دکتر سعید صفری
Iranian Journal of Finance 2676-6337 Autumn 2023 انجمن مالی ایران
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Summer 2025 انجمن مهندسی مالی ایران
Journal of Finsler Geometry and its Applications 2783-0500 Dec 2023 دانشگاه محقق اردبیلی
Iranian Journal of Fisheries Sciences 1562-2916 May 2024 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Focus on Science 2423-8198 May 2018
Journal of Food and Bioprocess Engineering 2676-3494 Summer-Autumn 2023 دانشگاه تهران
Food and Health 2645-5560 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Food Biosciences and Technology 2228-7086 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Food Quality and Hazards Control 2345-685x Mar 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Food Safety and Hygiene Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Summer 2023 دانشگاه شیخ بهایی
Journal of Frame and Matrix Theory 3041-8526 Winter 2023 دانشگاه حکیم سبزواری
Frontiers in Biomedical Technologies 2345-5837 Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
  مدیر مسئول: دکتر اسماعیل صدری دمیرچی
  سردبیر: دکتر نیلوفر میکاییلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (Jan 2023)
 • دوفصلنامه مطالعات خانواده
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: منصوره زارعان
 • pISSN: 2645-5560
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: پیمان مهستی شتربانی
  سردبیر: دکتر افشین آخوندزاده بستی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2023)
 • eISSN: 3041-8526
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه حکیم سبزواری
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر استاجی
  سردبیر: دکتر علی اکبر عارفی جمال
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Winter 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال