فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف R)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Radar and Optical Remote Sensing 2645-484X Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Radiation Physics and Engineering 2645-6397 Winter 2021 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
International Journal of Radiation Research 2322-3243 April 2020 موسسه پرتو پزشکی نوین
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Razavi International Journal of Medicine 2345-6426 Summer 2016 بیمارستان رضوی
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Dec 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Iranian Red Crescent Medical Journal 2074-1804 Dec 2020 جمعیت هلال احمر (موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی هلال ایران)
Journal of Regeneration, Reconstruction and Restoration 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Spring 2020 دانشگاه سمنان
Iranian Rehabilitation Journal 1735-3602 Mar 2021 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Journal of Rehabilitation Sciences and Research 2345-6167 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Religious Inquiries 2322-4894 Summer-Autumn 2020 دانشگاه ادیان و مذاهب
Journal of Renewable Energy and Environment 2423-5547 Winter 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Renewable Energy Research and Applications 2676-7430 Summer-Autumn 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Report of Health Care 2423-4141 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 2322-1232 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Reports of Biochemistry & Molecular Biology 2322-3840 Oct 2019 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
Reports of Radiotherapy and Oncology 2345-3192 Dec 2019 انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
Journal of Reproduction & Infertility 2228-5482 Apr-Jun 2021 جهاد دانشگاهی
International Journal of Reproductive BioMedicine 2476-4108 Apr 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2074-1804 eISSN: 2074-1812
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: جمعیت هلال احمر (موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی هلال ایران)
  مدیر مسئول: دکتر کریم همتی
  سردبیر: دکتر احمد سلطانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 12 (Dec 2020)
 • pISSN: 1735-3602 eISSN: 1735-3610
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر پیمانه شیرین بیان
  سردبیر: دکتر مینا اوحدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (Mar 2021)
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (Summer-Autumn 2020)
 • pISSN: 2423-4141
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی حسینی
  سردبیر: دکتر سید ابراهیم حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2345-3192 eISSN: 2345-3184
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قوام نصیری
  سردبیر: دکتر کاظم انوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Dec 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال