به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۹۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهش های اقلیم شناسی 2228-5040 زمستان 1401 پژوهشکده اقلیم شناسی
مجله پژوهش های بوم شناسی شهری 2538-3930 بهار 1402 دانشگاه پیام نور
نشریه پژوهش های جغرافیای اقتصادی بهار 1402 دانشگاه زنجان
نشریه پژوهش های جغرافیای سیاسی 2476-3136 پاییز 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 2008-360x بهار 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 2383-1456 بهار 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 2251-9424 بهار 1402 انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی 2251-7812 تابستان 1402 دانشگاه هرمزگان
نشریه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار بهار 1402 بهنام کبیری
نشریه پژوهش های مکانی فضایی 2538-6050 بهار 1402 جهاد دانشگاهی
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 2228-5229 بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی زمستان 1401 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی 2717-2066 تابستان 1402 دانشگاه گلستان
فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 2008-6296 تابستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای روستایی 2008-7373 بهار 1402 دانشگاه تهران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 1019-7052 بهار 1402 دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 2228-7736 بهار 1403 دانشگاه خوارزمی
نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 زمستان 1401 دانشگاه خوارزمی
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال