به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۸۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش های بوم شناسی شهری 2538-3930 زمستان 1401 دانشگاه پیام نور
نشریه پژوهش های جغرافیای اقتصادی پاییز 1401 دانشگاه زنجان
نشریه پژوهش های جغرافیای سیاسی 2476-3136 پاییز 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 2008-360x زمستان 1401 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 2383-1456 پاییز 1401 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 2251-9424 زمستان 1401 انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی 2251-7812 بهار 1402 دانشگاه هرمزگان
نشریه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار زمستان 1401 بهنام کبیری
نشریه پژوهش های مکانی فضایی 2538-6050 زمستان 1401 جهاد دانشگاهی
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 2228-5229 پاییز 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی تابستان 1401 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی 2717-2066 زمستان 1401 دانشگاه گلستان
فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 2008-6296 زمستان 1401 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای روستایی 2008-7373 زمستان 1401 دانشگاه تهران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 1019-7052 پاییز 1401 دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 2228-7736 زمستان 1402 دانشگاه خوارزمی
نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 پاییز 1401 دانشگاه خوارزمی
نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی 5805-2476 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه شهید بهشتی
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال