فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه عمران

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه حمل و نقل 1735-3459 پاییز 1400 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مجله تحقیقات بتن ایران 2008-4242 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
فصلنامه جاده 1735-062x پاییز 1400 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
دوفصلنامه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران 2588-6886 بهار 1400 دکتر روزبه دبیری
دو فصلنامه سازه و فولاد 1735-515x پاییز و زمستان 1398 انجمن سازه های فولادی ایران
نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران 2322-5882 تابستان 1400 انجمن برق آبی ایران
مجله شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
نشریه شهر تاب آور تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری 2322-102x تابستان 1400 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
نشریه فناوری حمل و نقل 5567-8222 بهار و تابستان 1397 وزارت راه و شهرسازی
فصلنامه فنی و مهندسی مدرس 1027-5940 زمستان 1388 دانشگاه تربیت مدرس
عمران و پروژه 2676-511X اردیبهشت 1400 دکتر علی قربانی
نشریه مصالح و سازه های بتنی 2538-5828 پاییز و زمستان 1399 انجمن علمی بتن ایران
فصلنامه مطالعات عمران شهری 2588-4735 بهار 1399 دکتر پاکزاد آزادخانی
فصلنامه مهندسی ترافیک 2322-1143 زمستان 1398 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی 2322-3111 پاییز 1399 دانشگاه صنعتی شاهرود
فصلنامه مهندسی حمل و نقل 2008-6598 تابستان 1400 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
فصلنامه مهندسی سازه و ساخت 2476-3977 تابستان 1400 انجمن مهندسی سازه ایران
|
 • pISSN: 1735-062x
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 108 (پاییز 1400)
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
 • pISSN: 2322-1143
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  مدیر مسئول: مهندس یوسف حجت
  سردبیر: مهندس وهاب میزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال