فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه میان رشته ای

۱۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Numerical Simulation in Engineering 1735-0751 Spring 2010 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فصلنامه آموزش مهندسی ایران 1607-2316 بهار 1400 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
نشریه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی 2676-7317 پاییز و زمستان 1399 دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری
مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات 5764-2676 مرداد 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار بهار 1400 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
مجله زمین ساخت 2676-4512 پاییز 1399 دانشگاه بیرجند
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 پاییز و زمستان 1398 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
نشریه فناوری آزمون های غیرمخرب پاییز و زمستان 1399 انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
نشریه قطعه سازان صنعت بهار 1400 شرکت فنی و مهندسی محور ماشین دوار
نشریه کارافن 2382-9796 بهار 1400 دانشگاه فنی و حرفه ای
|
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: محمود رضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (پاییز 1399)
 • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
  صاحب امتیاز: شرکت فنی و مهندسی محور ماشین دوار
  مدیر مسئول: دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
  سردبیر: مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1400)
 • pISSN: 2382-9796 eISSN: 2538-4430
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
  سردبیر: دکتر نعمت الله عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال