به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Economic Studies 2322-1402 Winter and Spring 2022 دانشگاه شیراز
International Economics Studies 2008-9643 Summer and Autumn 2021 دانشگاه اصفهان
Iranian Economic Review 1026-6542 Winter 2023 دانشگاه تهران
Journal of International Marketing Modeling 2717-381X Winter-Spring 2022 دانشگاه مازندران
Journal of Money & Economy 1735-1057 Summer 2022 پژوهشکده پولی و بانکی
International Journal of New Political Economy 2717-1485 Winter - Spring 2023 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Petroleum Business Review 2645-4726 Spring 2023 دانشگاه صنعت نفت
Strategic Studies on Energy Economics دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه آموزه های اقتصاد اسلامی بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
فصلنامه اقتصاد اسلامی 1735-3262 بهار 1402 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نشریه اقتصاد باثبات 2821-1049 تابستان 1402 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه اقتصاد پنهان 2008-6210 پاییز 1401 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نشریه اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
نشریه اقتصاد دفاع 2538-2454 بهار 1402 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
نشریه اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه اصفهان
نشریه اقتصاد مالی 2538-3833 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه اقتصاد محاسباتی بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه اقتصاد مقداری 2008-5850 بهار 1402 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 70 (Winter 2023)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی بهروزی فر
  سردبیر: دکتر زین العابدین صادقی
 • pISSN: 1735-3262
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر سید عباس موسویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89 (بهار 1402)
 • pISSN: 2538-2454
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر سید شمس الدین حسینی
  سردبیر: دکتر محمدرضا فرزین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار 1402)
 • pISSN: 2538-3833 eISSN: 2538-3841
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی
  سردبیر: دکتر علی اسماعیل زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (پاییز 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال