فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Advanced Renewable Energy Research 2251-9408 2012
Journal of Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Winter 2020 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Journal of Industrial and Systems Engineering 1735-8272 Summer 2021 انجمن مهندسی صنایع ایران
International Journal of Industrial Engineering & Production Research 2008-4889 Mar 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Industrial Engineering and Management Studies 2476-308X Summer-Autumn 2019 مرکز مطالعات مدیریت ایران
Journal of Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Winter-Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Quality Engineering and Production Optimization 2423-3781 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
International Journal of Research in Industrial Engineering 1925-7805 Summer 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
International Journal of Supply and Operations Management 2383-1359 Autumn 2019 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری 2476-6496 بهار 1396 شرکت علم محوران آسمان
فصلنامه بهبود دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت 2717-1361 بهار 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع پاییز و زمستان 1399 گلناز سادات صباغیان
پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع 2717-1353 بهار 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 2345-2269 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 2538-5097 زمستان 1398 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مجله توسعه تکنولوژی صنعتی 2676-5403 زمستان 1399 پژوهشکده توسعه تکنولوژی
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 بهار 1400 جهاد دانشگاهی
|
 • دوفصلنامه علمی, فنی, تحلیلی, خبری
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بیجاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال