فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی زلزله

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Seismology and Earthquake Engineering 1735-1669 Spring 2019 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نشریه آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1735-1677 زمستان 1396 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجله علوم و مهندسی زلزله 2476-6097 بهار 1400 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال