فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی زلزله

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Seismology and Earthquake Engineering 1735-1669 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نشریه آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1735-1677 زمستان 1396 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجله علوم و مهندسی زلزله 2476-6097 زمستان 1399 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
|
 • pISSN: 1735-1669
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محسن غفوری آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 4
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال