فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی آب

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Winter Spring 2020 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله آب و فاضلاب 1024-5936 فروردین و اردیبهشت 1400 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
مجله تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 زمستان 1399 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب 2588-3941 زمستان 1399 انجمن آب و فاضلاب ایران
نشریه منابع آب و توسعه 2345-5012 بهار 1395 مهندس سعیده احمدی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال