به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زراعت

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 May 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Agrotechniques in Industrial Crops 2783-2945 Autumn 2022 دانشگاه رازی کرمانشاه
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Crop Breeding Journal 2008-868x Winter-Spring 2021 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Journal of Plant Physiology and Breeding 2008-5168 Summer-Autumn 2021 دانشگاه تبریز
International Journal of Plant Production 1735-6814 Jun 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 2538-1822 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نشریه اکوفیزیولوژی گیاهی 2008-5958 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
نشریه به زراعی نهال و بذر 2008-6946 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 زمستان 1401 دانشگاه تهران
نشریه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات 2783-5170 بهار 1402 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله پژوهش علف های هرز 2008-6563 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه پژوهش های بذر ایران 2383-1251 بهار و تابستان 1401 دانشگاه یاسوج
مجله پژوهش های پنبه ایران 2345-5306 پاییز و زمستان 1400 موسسه تحقیقات پنبه ایران
فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 زمستان 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های زعفران 2345-3869 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه بیرجند
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 بهار 1401 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (منابع طبیعی استان خراسان رضوی)
نشریه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 زمستان 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
|
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Winter-Spring 2021)
 • pISSN: 2008-5958
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
  مدیر مسئول: دکتر حسین قره داغی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا میری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1401)
 • pISSN: 2423-5423 eISSN: 2423-5431
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (منابع طبیعی استان خراسان رضوی)
  مدیر مسئول: دکتر رضا اقنوم
  سردبیر: دکتر علیرضا بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 134 (بهار 1401)
 • pISSN: 2228-6128 eISSN: 2676-4628
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  سردبیر: دکتر غلامعلی رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1401)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال