فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Applied Language Studies 2008-5494 Winter 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2019 دانشگاه خوارزمی
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Winter and Spring 2021 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research on English Language 2252-0198 Jul 2021 دانشگاه اصفهان
Journal of Critical Literary Studies 2676-699X Spring and Summer 2021 دانشگاه کردستان
Journal of Iranian Distance Education 2588-4476 Spring 2020 دانشگاه پیام نور
Journal of English Language Research 2717-3445 Jun 2021 موسسه آموزش عالی مولانا
Journal of English Language Teaching and Learning 2251-7995 Winter - Spring 2021 دانشگاه تبریز
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Spring 2021 دانشگاه شیخ بهایی
Iranian Journal of English for Academic Purposes 2476-3187 Spring 2021 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 Winter - Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Language and Translation 2008-8590 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Language Horizons 2588-350X Summer-Autumn 2021 دانشگاه الزهرا
Iranian Journal of Language Issues 2423-432x پاییز و زمستان 1395 دانشگاه زابل
Iranian Journal of Language Teaching Research 2322-1291 Jul 2021 دانشگاه ارومیه
International Journal of Language Testing 2476-5880 Mar 2021 موسسه آموزش عالی تابران
Journal of Modern Research in English Language Studies 2676-5357 Autumn 2021 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics 2927-2676 Winter and Spring 2021 دکتر سید فواد ابراهیمی
Persian Literary Studies Journal 2322-2557 Summer Autumn 2018 دانشگاه شیراز
|
 • pISSN: 2476-3187 eISSN: 2476-318?
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  مدیر مسئول: دکتر هوشنگ خوش سیما
  سردبیر: دکتر اسماعیل زارع بهتاش
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2021)
 • eISSN: 2476-5880
  دوفصلنامه آزمون سازی زبان, ارزشیابی و روان سنجی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی تابران
  مدیر مسئول: دکتر خلیل مطلب زاده
  سردبیر: دکتر پوریا بقایی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Mar 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال