فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۰۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution 2676-7368 زمستان 1399 دانشگاه تهران
International Journal of Economics and Politics 2717-1485 Winter-Spring 2021 دانشگاه شهید بهشتی
The Iranian Journal of International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
Journal of Islamic Political Studies 2676-2943 Winter Spring 2020 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2020 حجت الاسلام دکتر طاهر امینی گلستانی
International Journal of Political Science 2228-6217 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
The Iranian Review for UN Studies 2645-646X Summer Autumn 2019 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
Iranian Review of Foreign Affairs 2008-8221 Winter and Spring 2020 پژوهشکده مطالعات راهبردی
فصلنامه آفاق امنیت 2537-1857 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آینده پژوهی ایران 2423-6365 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه الفکر السیاسی الاسلامی الشتاء و الربیع 2021 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجله امنیت بین الملل فروردین 1400 موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
نشریه امنیت ملی 3329-2538 زمستان 1399 دانشگاه عالی دفاع ملی
فصلنامه اندیشه سیاسی اسلام پاییز 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام 2423-7973 زمستان 1398 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
دو فصلنامه ایراس پاییز و زمستان 1391 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
فصلنامه بازی جنگ 2676-5284 زمستان 1398 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
مجله پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش سیاست نظری 2008-5796 پاییز و زمستان 1399 جهاد دانشگاهی
ماهنامه پژوهش ملل 2476-5570 اردیبهشت 1400 سحر کریمی
|
 • pISSN: 2717-4247
  دوفصلنامه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، آلمانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حجت الاسلام دکتر طاهر امینی گلستانی
  سردبیر: دکتر محمد فیاض
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Spring-Summer 2020)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (زمستان 1399)
 • pISSN: 3329-2538
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه عالی دفاع ملی
  مدیر مسئول: دکتر حسین سلیمی
  سردبیر: دکتر بهرام بیات
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2676-5284 eISSN: 2676-7708
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر محمدرضا مهرگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال