به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Autumn 2023 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Dec 2023 دانشگاه تهران
Iranian journal of chemical engineering 1735-5397 Autumn 2023 انجمن مهندسی شیمی ایران
Chemical Process Design Dec 2023 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Gas Processing Journal 2322-3251 Spring 2022 دانشگاه اصفهان
Journal of Gas Technology 2588-5596 Winter 2022 انجمن مهندسی گاز ایران
Journal of Hydrogen, Fuel Cell and Energy Storage 2383-160X Summer 2023 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Spring 2023 دانشگاه صنعت نفت
Journal of Particle Science and Technology 2423-4087 Spring 2023 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Petroleum Science and Technology 2251-659X Spring 2023 پژوهشگاه صنعت نفت
Iranian polymer journal 1026-1265 2012 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Polyolefins Journal 2322-2212 Winter 2024 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Autumn 2024 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Iranian Journal of Textile Nano-bio Modification Jun 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal of Textiles and Polymers 2322-5203 Spring 2023بهار 1402 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
فصلنامه بسپارش 2252-0449 زمستان 1402 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجله پژوهش نفت 2345-2900 بهمن و اسفند 1402 پژوهشگاه صنعت نفت
نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 بهار 1402 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 زمستان 1402 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدصادق حاتمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2022)
 • pISSN: 2423-4087 eISSN: 2423-4079
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید حیدر محمودی نجفی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا صمیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Spring 2023)
 • pISSN: 2322-2212 eISSN: 2345-6868
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  سردبیر: دکتر عباس رضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2024)
 • pISSN: 2345-2900 eISSN: 2383-4528
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر عظیم کلانتری اصل
  سردبیر: دکتر محمدرضا احسانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 133 (بهمن و اسفند 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال