به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Autumn 2022 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Catalyst and Reaction Engineering دانشگاه رازی کرمانشاه
Journal of Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Dec 2022 دانشگاه تهران
Iranian journal of chemical engineering 1735-5397 Spring 2022 انجمن مهندسی شیمی ایران
Chemical Process Design Dec 2022 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Gas Processing Journal 2322-3251 Winter 2022 دانشگاه اصفهان
Journal of Gas Technology 2588-5596 Summer 2022 انجمن مهندسی گاز ایران
Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell 2383-160X Summer 2019 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Spring 2022 دانشگاه صنعت نفت
Journal of Particle Science and Technology 2423-4087 Spring 2022 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Petroleum Science and Technology 2251-659X Spring 2022 پژوهشگاه صنعت نفت
Iranian polymer journal 1026-1265 2012 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Polyolefins Journal 2322-2212 Winter-Spring 2023 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Spring 2023 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Iranian Journal of Textile Nano-bio Modification Dec 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal of Textiles and Polymers 2322-5203 Spring 2022 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
فصلنامه بسپارش 2252-0449 زمستان 1401 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجله پژوهش نفت 2345-2900 آدر و دی 1401 پژوهشگاه صنعت نفت
نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 تابستان 1401 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 زمستان 1401 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
|
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه رازی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر فرشاد رحیم پور
  سردبیر: شهرام شریف نیا
 • دوفصلنامه فنی و مهندسی - نفت و گاز و پتروشیمی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  سردبیر: دکتر فرهاد شهرکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Dec 2022)
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدصادق حاتمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2022)
 • pISSN: 2383-160X eISSN: 2383-1618
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی الیاسی
  سردبیر: دکتر حسین غریبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2423-4087 eISSN: 2423-4079
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید حیدر محمودی نجفی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا صمیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Spring 2022)
 • pISSN: 2322-2212 eISSN: 2345-6868
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  سردبیر: دکتر عباس رضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter-Spring 2023)
 • pISSN: 2322-5203 eISSN: 2423-3390
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
  مدیر مسئول: علی اصغر اصغریان جدی
  سردبیر: دکتر مسعود لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2022)
 • pISSN: 2345-2900 eISSN: 2383-4528
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا احسانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 126 (آدر و دی 1401)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال