فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم ترویج

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 1735-6652 تابستان 1399 وزارت جهاد کشاورزی
مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات 5764-2676 مرداد 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
فصلنامه تعاون و روستا زمستان 1398 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
فصلنامه تعاون و کشاورزی 2008-5370 بهار 1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 2538-3426 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فصلنامه روستا و توسعه 1563-3322 بهار 1400 موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی پاییز و زمستان 1399 انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال