به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Desert 2008-0875 Summer -Autumn 2022 دانشگاه تهران
Journal of Environmental Resources Research 2345-430X Summer-Autumn 2022 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Journal of Agriculture, Environment and Society Jun 2022 دانشگاه زابل
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Journal of Water Harvesting Research 2476-6976 Winter and Spring 2022 دانشگاه بیرجند
نشریه بوم شناسی منابع آبی 2821-1111 پاییز و زمستان 1400 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
نشریه پژوهش های آبخیزداری 1019-9632 زمستان 1401 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
نشریه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 2251-6174 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 1735-0875 زمستان 1401 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری 2645-4477 تابستان 1401 انجمن آبخیزداری ایران
مجله سامانه های سطوح آبگیر باران 2423-5970 زمستان 1401 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 2008-9554 زمستان 1401 انجمن آبخیزداری ایران
نشریه محیط زیست طبیعی 2008-7764 زمستان 1401 دانشگاه تهران
مجله مدیریت اراضی 2345-6205 پاییز و زمستان 1401 موسسه تحقیقات خاک و آب
مجله مدیریت بیابان پاییز 1401 انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
نشریه مدیریت جامع حوزه های آبخیز 2783-4581 زمستان 1401 دانشگاه ایلام
مجله مرتع 2008-0891 پاییز 1401 انجمن مرتعداری ایران
فصلنامه مرتع و آبخیزداری 2008-5044 زمستان 1401 دانشگاه تهران
نشریه مرتعداری 1395 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
|
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سید کاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و هفتم شماره 2 (Summer -Autumn 2022)
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Summer-Autumn 2022)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 4 (Autumn 2022)
 • فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اختصاصی
  سردبیر: دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (پاییز 1401)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر غلامعلی حشمتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1395)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال