فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فرهنگ و اقوام

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه فرهنگ عمومی دی 1391 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
فصلنامه فرهنگ مردم بهار و تابستان 1393 سید احمد وکیلیان
فصلنامه فرهنگ یزد 1735-9988 بهار 1399 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
فصلنامه میرداماد 2588-5243 زمستان 1399 موسسه فرهنگی هنری میرداماد گرگان
|
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
  مدیر مسئول: مهندس منصور واعظی
  سردبیر: دکتر شهریار زرشناس
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 17 (دی 1391)
 • pISSN: 1735-9988
  فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
  صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
  مدیر مسئول: دکتر مجید جوادیان زاده
  سردبیر: دکتر سید علیرضا افشانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 5 (بهار 1399)
 • pISSN: 2588-5243
  فصلنامه حوزه علوم انسانی - مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری میرداماد گرگان
  مدیر مسئول و سردبیر: احمد خواجه نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال